Smtpl

Keltská moudrost v talismanech

Tito zruční řemeslníci vynikali především v metalurgii a tavbě skla. V mistrném zpracování jejich výrobků z kovů i skla se spojila řemeslná dovednost s uměním kovářským, kovotepeckým, šperkařským a emailérským. Keltové jako dovední obchodníci cestovali napříč celou Evropou a při svých obchodech používali vlastní ražené zlaté a stříbrné mince.
Keltské kmeny žily především v úzkém vztahu s přírodou, jež jim poskytovala vše potřebné k životu. Uctívaly proto Slunce a ostatní božstva, jež měla v přírodě původ – rostliny, zvířata, hory, řeky. Toto souznění s přírodou vneslo do vzorů stylizované rostlinné a zvířecí motivy. Hojná symbolika má původ v kultu keltských božstev, duchů předků nebo kouzelných bytostí.
kámen keltů
Písemné záznamy z této doby neexistují, a tak odkaz, který laténská civilizace zanechala dalším generacím, hledáme v informacích z archeologických nálezů.  Vyspělé keltské umění a řemeslné technologie jsou dodnes předmětem obdivu. V keltských pohřebištích byla nalezena řada šperků, zbraní, mincí a dalších artefaktů, jejichž výzdoba je předlohou pro přívěsky a amulety s keltskou symbolikou.
Největší inspirací pro Kelty byla samotná příroda, která je obklopovala a v níž nacházeli náměty naplnění života, smrti i znovuzrození. Pro svou tvorbu volili stylizované tvary, důmyslně propletené kruhy a vlnité křivky, které jsou dokladem jejich mistrné práce s kružítkem. Není to však jen řemeslná zručnost, co nás na keltském umění přitahuje. Umělecká tvorba pracuje se symbolikou čísel, která se vyskytuje na určitém stupni civilizačního vývoje, neboť k vytvoření pojmu čísla je potřeba vysoká míra abstrakce.
keltský kámen
Pro Kelty byla magickým číslem trojka. Proto často nacházíme v jejich ornamentech mytologický symbol triquetra, v němž se proplétají tři prvky. Odráží se v něm keltská mystická symbolika – trojjedinost těla, duše a ducha. Za symbol slunce, nejvyšší, životodárné energie, je považován triskelion, motiv tří spirál.  Spirála, jež v sobě spojuje minulost, přítomnost a budoucnost, vyjadřuje růst, nekonečný vývoj a vesmírnou sílu.
Význam keltských talismanů je jednoznačný: ochrana před zlými silami a nemocemi, získání pozitivní energie, lásky a štěstí. Svému nositeli přinášejí moudrost, sebedůvěru a optimismus.