Smtpl

Trocha školy neuškodí


Pokud jste opustili Å¡kolní Å¡kamna pÅ™ed nedávnem, budete si urÄitÄ› velmi dobÅ™e pamatovat na pojem skleníkový efekt, o kterém jste se uÄili v chemii a v přírodopisu, a uÄitelé po vás chtÄ›li, abyste jeho princip dokázali vysvÄ›tlit. Jenže Å¡kola je Å¡kola a ÄlovÄ›k mnohé vÄ›ci pouÅ¡tí jedním uchem tam a druhým uchem ven. Možná, kdybyste dávali vÄ›tší pozor, vÄ›dÄ›li byste, že pokud skleníkový efekt způsobují skleníkové plyny, které jsou souÄástí zemské atmosféry, tak pokud se posadíte do rozpáleného automobilu s Äirými skly, tento skleníkový efekt se jeÅ¡tÄ› znásobí. Proto také letní teploty stále ÄastÄ›ji atakují ÄtyÅ™icítku venku, a co teprve pak za skly automobilu!

Myslete na své zdraví

Vysoké teploty, které vás tak uvnitÅ™ automobilu provázejí, mohou být až zdraví ohrožující, zvláštÄ› pokud nemáte ve voze klimatizaci, i když ani o té se nedá říci, že by byla zdraví nÄ›jak zvláštÄ› prospěšná. No a nyní se koneÄnÄ› dostáváme k jádru celé vÄ›ci. SouÄasné klimatické podmínky na naší zemÄ›kouli, což samozÅ™ejmÄ› znamená i v ÄŒeské republice, nás přímo nabádají k tomu, abychom si vÅ¡ichni pořídili do svých automobilů tónování autoskel Brno.