Smtpl

Dáme gumu?

Mladší generace se nejspíš jen tak nechytne. Ale není to zase až tak dávno, když děti na chodník křídou namalovaly panáka a po jedné noze jej přeskákaly. Módní vlny nemíjí bohužel ani dětské hry. Vzácností potom je, že některé z nich přetrvají, předají se napříč generacemi. Převážná část se postupně ztratí a současné děti nemají o nich ani ponětí. Naštěstí se vždycky objeví někdo, kdo hře svého mládí naučí své děti a jednodušší hry se tak šíří dál ve školkách i školách.
Křídou malovaný panák na skákání
Hra označená jako skákání gumy byla před pár desítkami let velice oblíbenou zábavou. Skákalo se o přestávkách na školních chodbách, venku před školou, na chodnících, dvorcích, sídlištích a hřištích celého města.  
Velkou výhodou je, že potřebujete jen gumu a prostor. Dvě osoby, nebo stačí i jedna a popelnice, se rozestaví proti sobě tak, aby byla mezi nimi možnost skákání pro další osobu. Mírně se rozkročí. Guma se navléká napřed na kotníky, pak do půli lýtek, pod kolena, do půli stehen, do výše hýždí a do pasu. V každé výšce umístění gumy má třetí osoba přeskakovat v určitých sestavách. Ta se opakuje třikrát až šestkrát. V případě, že skákající udělá chybu, musí se vyměnit s dalším v pořadí. Jakmile se znova zase dostane na řadu, začíná skákat tu sestavu od začátku, kde udělal chybu, ve výšce od kotníků. Chybou je přišlápnutá guma v té chvíli, kdy být sešlápnutá nesmí a opačně, nesešlápnutí v okamžiku sestavy, kdy je to požadováno. Dětí či dospělých může být libovolně, skáčou jako jednotlivci nebo v týmu.
Existuje velké množství sestav a dají se najít postupy a videa na internetu. Například lehká, základní sestava začíná tak, že skákající z postavení bokem ke gumě skočí obkročmo přes levou část gumy, pak skočí přes pravou část, následuje skok oběma nohama doprostřed, dále obkročmo úplně ven přes obě části gumy a končí přeskokem na původní začínající pozici vedle gumy. Sestava se pak opakuje v dalších nastavených výškách. 
Sestavu je možno si zpestřit přeskákáním se zavázanýma očima nebo jedním nadechnutím a zatajeným dechem po celou dobu skákání. Ostatní se snaží dotyčného rozesmát a nádech ve smíchu je považován za chybu. Může se také do rytmu vyprávět říkanka Pekař peče housky, uždibuje kousky… Přeřeknutí nebo zaváhání je opět bráno za chybu a na řadu jde další.  
Značka upozorňující na hrající si děti na ulici
Skákání umožní dětem i dospělým nejen vybít přebytečnou energii, vyvolá jistou zdravou míru soutěživosti, ale je také příjemnou aktivní relaxací a aktivitou.