Smtpl

Detekce úniku vody

Myslím si, že každému z Vás už jednou prasklo potrubí. Věříme, že je to dost velká otrava. Nejen, že se Vám lepí smůla na paty, ale dokonce jde o obrovskou ztrátu financí. My a naše firma jsme tu od toho, abychom zamezili úniku vody. No a jak tomu zamezit?

  • Máme nejjednodušší technologie s 95% úspěšností a místo úniku vody s přesností najít
  • tzn. není potřeba vybourávat celou koupelnu, ale pouze jen jednu dlaždičku.
  • Poslech úniku vody pomocí tyče Hykron

I naše nejmodernější technologie mohou selhat, nemusí se totiž dostat do přesné hloubky problému, a proto zaznamenáváme únik vody pomocí plynu. Metoda H2.

peníze

1.) METODA H2 – Co vlastně znamená?

Náš proces je založen na principu plynu. Celé Vaše potrubí naplníme formovacím plynem, který tvoří speciální směs vodíku – 5% a dusíku 95%. Sice je vodík velmi lehký plyn, ale má taky vyjímečné schopnosti. Na odhalení praskliny v potrubí nám pomůže právě tentýž vodík. Metoda H2 dokáže proniknout přes mnoho povrchů:

  • půda
  • asfalt
  • beton
  • obkladačky
  • samozřejmě i spousty jiných povrchů

Když provedeme vše jak se má podle postupů a určitých pravidel, tak je naše snímací zařízení schopné zjistit, kde je vyšší koncentrace vodíku v ovzduší a díky tomu zjistíme kde je prasklina v potrubí. Závada bude odstraněna a Vy můžete spokojeně dále využívat vás vodovod. Dobrou zprávou pro Vás je, že nemusíte mít zmapované celé vaše potrubí.

VÝHODY NAŠÍ METODY POMOCÍ PLYNU

Můžeme ji využít i tam, kde nestačí akustické metody, to je většinou na plastových přípojkách, při detekci úniku vody https://www.kanalizace-instalateri.cz/unik-vody ve vnitřních rozvodech i dokonce v rozvodech s nízkým tlakem.

Využití této metody Vám ušetří peníze a přesně určí v bodové lokalizace úniků, šetří Vám náklady na výkopové práce nebo bourání v interiérech. Vodíkový formulovací plyn je ekologický, tudíž není ani nijak hygienicky závadný. Vodíkový detektor se vyznačuje velmi vysokou citlivostí na přítomnost vodíku v ovzduší a to již od 0,7 ppm H2. Reaguje pouze na chemickou látku vodíku, tudíž zkreslení měření v přítomnosti jiných plynů je už předem vyloučené. V sondách jsou zabudované spolehlivé senzory, které zajišťují velmi rychlé signální odezvy, signalizace koncentrace vodíku je akustická i optická.

instalater

2.) POSLECH POMOCÍ TYČE HYKRON

Poslechová tyč, která nese název Hykron slouží převážně k akustickému vyhledávání úniku vody z potrubí- sanita, topení. Díky její vysoké citlivosti mikrofonu a velmi nízkého šumu lze odhadovat místo porušení potrubí, podlahového topení a zkrátky všechny vady většího rozsahu, které jsou samozřejmě slyšitelné.

Previous Article
Next Article